Search This Blog

Saturday, July 12, 2008

Жален Вардар ...

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/F90C15A450F5C242AABF9E839419E387.jpg
Вака го гледа Вардар Искра Димитрова, авторка на идејното решение избрано на конкурсот што го распиша Министерството за култура за избор на спомен-обележја кои во иднина ќе го разубавуваат центарот на Скопје. Мене оваа идеја ми изгледа најмалку жално-смешна ... сум видел многу реки но ваков “споменик“ не сум видел ...

Се потрудив да најдам фотки за врби по нетов ... но ваквов пример како овие на Вардар (предлогот за споменик ...) нигде не најдов ... идејата е оригинална ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter