Search This Blog

Wednesday, July 30, 2008

Струјата ...

http://www.utrinskivesnik.com.mk/WBStorage/Articles/7402B86D10587041947842D5AFB5A4D2.jpg

Владата официјално несака да признае дека се спрема големо зголемување на цената на електричната енергија ... бидејки вети дека оваа година нема да има покачување на цената ... тоа ветување ја кошта многу платнобилансната позиција на Макдонија ... но Груевски се труди да ги одржува ветувањата ... за разлика од некои други ...

читај повеќе »

No comments:

Blog Archive

Site Meter