Search This Blog

Tuesday, July 01, 2008

Се преговара со албанските партии за коалиција во владата ...

Деновиве Груевски разговара со двете албански партии - со која од нив ке се оди во Влада ... Груевски не е тајна ги преферира ДПА ... но ДУИ го има клучот од бадентеровото мноџзинство ... со тој клуч деновиве Ахмети уценува дека ке го блокира собранието за бадентеровите закони ...

Груевски ги покани двете албански партии да ги делат петте министерства наменети за албанците - но и двете албански партии одбија да одат заедно ... Се чини дека заради мир во куќата Груевски овојпат ке коалицира сепак со ДУИ ... сосе мајскиот договор ... и приде уште некоја одстапка ... останува ДПА која веројатно ке се “радикализира“ ... секојпат е така кај албанските партии едните играат “добри“ а другите “лоши“ момци ... а всушност работат на остварување на заеднички цели ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter