Search This Blog

Sunday, July 13, 2008

Мариово ... Mariovo ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Large-6.jpg

клик на картата за поголема ...

Од секогаш ме пленеле краиштата на Македонија кои во последните 30 години полека остануваат без своите жители ... такво е и Мариово ...

читај повеќе »

- Мариово е ридско - планински предел во јужниот дел на Република Македонија (односно средишниот на етничка Македонија) распослан на и помеѓу падините и билата на Селечка Планина, Ниџе, Козјак и Дрен Планина во долината на Црна Река. Низ целата област Мариово протекува Црна Река (средното течение) каде што всушност се наоѓа и најдолгата клисура во Република Македонија, 100 километри долгата Скочивирска Клисура која е исто така една од бесценетите природни убавини на оваа област. На запад Мариово се граничи со Пелагонија, на југ со ГрцијаВоден и областа Меглен) , на север со регионот РаецРаечка Река) и на исток со висорамнината Витачево односно Тиквешката Котлина. Целата област Мариово зафаќа површина од 1 251 km² и е поделено на 3 помали (етно)географски целини Битолско Мариово (поранешната општина Старавина), Прилепско Мариово (поранешната општина Витолиште) и Тиквешко (Кавадаречко) Мариово (западните и средишните делови на поранешната општина Конопиште) (околината на градот (долината на .

- Мариово се дели на Мало (лева страна од реката) и Големо Старо Мариово т.е. (десна страна од реката) Црна Река ... има околу 1200 жители на 1250 километри квадратни ... значи еден жител на еден квадратен километар ... населено скоро стопостотно со етнички македонци ... некогаш Мариово имало највисока стапка на наталитет во цела ЈУ но денеска за неколку години се раѓаат само по неколку деца ...

- Мариово во турско време воопшто не било муслиманизирано ... имало специјален статус ... била автономна покраина „хас“ ... името Мариово го добива по легендарната Марија која пристанала да оди кај бегот под услов да не се врши муслиманизација на Мариово ...

- За Мариово светот малку повеќе дозна преку филмот на Милчо Манчевски “Прашина“ - каде се снимени многу од секвенци од филмот ...

- Села во Мариово:

Битолско Мариово: Старавина, Маково, Рапеш, Зовиќ, Градешница, Будимирци, Груништа, Орле, Брник, Ивени и Петалино.

Прилепско Мариово: Витолиште, Бешиште, Вепрчани, Врпско, Дуње, Живово (на народен говор: Жиово), Кален, Кокре, Крушевица, Манастир, Полчиште, Пештани, Чаниште и Гуѓаково (на народен говор Гудјаково).

Тиквешко Мариово:Рожден, Клиново, Р'жаново,Мајден и Галиште.

Мариово за мене стана уште поинтересно со откривањето на античките штитови во Бонче ... и античката историја која ја има во изобилство во овој крај ...

- Новинарси записи за Мариово ... наредени по датуми од последниот па натака ... ке издвојам неколку:

http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/02E1B1AD07386449B45EF7DBC2C3EE71.jpg
http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/8D84141D2E44A0418F98DECA1247DBF2.jpg http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/D36238E3AC80164EB48733F9546E5783.jpg
http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/EFE2F5B53B5CE24D89026153E9B98CD9.jpg
http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/8A0FB94692320A43A2D2C29C71C2607C.jpg
http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/E6414EB3496944479237780D2EA4F34A.jpg
http://www.vest.com.mk/images/%7B435C9ABA-0FF5-404D-94E4-0F281E4DF238%7D_mariovo-2.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/kostenik/IMG_0973.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/kostenik/IMG_0976.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/kostenik/IMG_0986-1.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/kostenik/IMG_0974.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/kostenik/IMG_0999.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/kostenik/IMG_0960.jpg
http://i292.photobucket.com/albums/mm7/kostenik/IMG_0967.jpg
http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/F3367D7E5774B34B8B241E4B489A9234.jpg
http://www.vest.com.mk/images/%7B12034991-91E0-4F52-8A2F-10297F19F203%7D_pileva-2.jpg
http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/43F32229E1BA2D43A8B2CF583C9BD57E.jpg
http://www.vest.com.mk/images/%7BD8165828-6B4F-41A6-901E-1880625219DA%7D_mari=2.jpg
http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/AFCF5925BAE565409BC9BA34CB4666DE.jpg
http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/CB9B7FDEA7A61E4A9819AEDC05339BE6.jpg
http://media.a1.com.mk/media/golemi/francuski-konjak.jpg
http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/77E78BE531187446A84A9353BBD48459.jpg
http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/22110F4D647EE343954AEEC95E7D20B8.jpg
http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/339276851C2D1D42B733D23904946AB4.jpg
http://www.novamakedonija.com.mk/images/Editions/21031%20663/Mario-thumb.jpg
http://www.vreme.com.mk/images/Image/1%20(Small)(7).jpg
http://www.spic.com.mk/images/Image/Caniste%20-%20panorama%201_resize.jpg
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2007/02/20070220104532mac_mariovo203.jpg http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2007/02/20070220104410mac_1mariovo203.jpg
http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/5F26039940F80F4E997D928F12CF7D49.jpg
http://www.vreme.com.mk/images/Image/Sv_1_.Nikola_s.Manastir.jpg
http://www.vreme.com.mk/images/Image/nuclear-power-plant-9igh.jpg
http://www.vreme.com.mk/images/Image/mariovo1%20(Small).jpg
http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/A3917D8C27DB564DB5D9B7E93C0B7610.jpg
http://star.utrinski.com.mk/izdanija/2131/42700.jpg
http://www.vest.com.mk/images/%7BE9F8EDC5-A4FD-47B4-9AD0-A37CE803F411%7D_angelot-2.jpg
http://star.vecer.com.mk/content_images/8326813192006519231902.jpg
http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/811BDB6293A76E4B8C7DD73862C1F71A.jpg
http://www.novamakedonija.com.mk/images/Editions/20564%20663/4-thumb.jpg
http://217.16.70.236/izdanija/2832/10137.jpg
http://217.16.70.236/izdanija/2630/9038.jpg
http://star.utrinski.com.mk/izdanija/1542/14792.jpg
http://www.vest.com.mk/images/%7B58CF0F44-0300-4833-BFC6-EB0032BE7C7B%7D_mariovo-2.jpg
http://www.vest.com.mk/images/%7B2E53B637-9B91-40CF-AAE3-3E9A5BD22E82%7D_itarpejo-2.jpg
http://217.16.70.236/izdanija/1928/1878.jpg

Mariovo - Virgin beauty 2nd partMariovo - Virgin beautyMariovo

Видео клипови за мариово подолу ... кликајте на сликите за да ги гледате видеата ...

videovideo video videovideovideo video videovideo video videovideo videovideo videovideo videovideo video video video video videovideo video video videovideo video video videovideo videovideo

Книги за Мариово: клик на долната слика од книгата за да отворите линк ... втор групен линк за книги за Мариово ... трет групен линк за книги за Мариово ... тука имате линкови за научни публикации за Мариово ...

Studii za makedonskoto srednovekovno kniževno nasledstvoAjdutski i revolucionerni pesni: Izbor: Jovan Boškovski i Kiril Penušliski ...Zbornik Na Trudovi Posveteni Na Akademikot Mihailo Apostolski Po Povod 75 ...Živa Antika: Antiquité VivanteTvoreštvoto na braḱata Manaki: L'oeuvre des frères Manaki = The creation of ...Makedonski pregled: izdava Makedonskii︠a︡t nauchen institut = Revue ...Materiali po izuchvanieto na Makedonii︠a︡IzborPrirodni i socio-geografski karakteristiki na zonite na nomadskite i ...Tuka e Makedonija: (Izbor na objaveni makedonski narodni pesni od komitskiot ...Makedonija vo turskoto srednovekovie: od krajot na XIV--početokot na XVIII vekMakedonskiot folklor i nacionalnata svest: istražuvanja i zapisiSelata vo Republika Makedonija: sostojbi, problemi i možni pravci na ...Kralevite na antička Makedonija i nivnite moneti vo Republika MakedonijaStudii za makedonskata srednovekovna leksika
- Цркви во Мариово ... клик на долните фотки ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter