Search This Blog

Tuesday, July 15, 2008

Што ке ни фали - да се прогласиме Монархија ...

Колку би биле среќни и весели кога би се прогласиле Монархија ... што ке ни фали ... проблем е само да најдеме некоја лоза/корен, на кој би се ослонила Монархијата ... прашањето е зрело за референдум ...

Blog Archive

Site Meter