Search This Blog

Monday, July 07, 2008

Задолжително средно ... 6000 сеуште назапишани ...

Концептот на задолжително средно образование е на испит/проба ... 6000 оснвци сеуште не се запишани во средно ... Министерството за Образование се заканува со казни до родителите (1000 евра ...) ... ромите и пасивните/планинските/земјоделските краишка се најзастапени во незапишаните во средно ... зрели сме за десетолетка - како во повеќето земји на запад ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter