Search This Blog

Tuesday, July 01, 2008

ВмроДпмне реши да ги вежба “тројките“ ...

Не, не се работи за кошарка ... ВмроДпмне реши да врати една организациона единица од историското ВМРО таканаречените “тројки“ кои ги воведе Ванчо Михајлов а служеа за ликвидација на предавниците ... (...Михајлов го распушта четничкиот институт, и прави преорганизација во силите и тактиката. одсега наместо праќање вооружени чети, во Вардарска Македонија се испраќани тројки со експлозив и пиштоли. Се минираат пруги, патишта, колони, касарни. Секојдневно се вршат атентати на српски офицери и администрација. ...)

Додуша овојпат се работи за „тројки“ кои ќе ги ловат новите „предавници“ во ВМРО-ДПМНЕ ... таканаречен нов вид на внатрешна контрола во партијата ...

1 comment:

Anonymous said...

Ццц... племе фашистичко...

Blog Archive

Site Meter