Search This Blog

Monday, July 07, 2008

Девалвација ...

Уште тоа ни треба ... некои ја посакуваат ... девизните резерви се топат ... инфлацијата досега стигна до десетини проценти ... велат стагнирала со тенденција на пад ... можно ли е да влеземе во спирала на инфлацијата - што ке предизвика спиала на девалвација ... тоа е последно што ни треба ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter