Search This Blog

Friday, March 07, 2008

Timeline of the History of Macedonia ...

Време е некоја научна институција или поединец да се зафати со изработка на Тајмлајн историја на Македонија ... Со анализата и споредувањето на различните тајмлајн истории ке дознаеме кои се историските пресвртници за развојот и падот на Македонија ...

Тука ке дадам неколку линкови од добри прикази на тајмлајн истории:

** World History : HyperHistory ...

--- Тајмлајн историја ...
--- Тајмлајн на народите ...
--- Тајмлајн на Научните откритија и науката ...

--- Тајмлајн на развојот на културата
---- Ликовната уметност
---- Музиката
---- Книжевноста

--- Тајмлајн на Религиите ...

** Тајмлајн историја на САД ... 1780 to 2000.
** Тајмлајн на религиите споредбено ...
** Како да се креира Тајмлајн во Ексел ...

** Timeline of the History of Macedonia ...
** Timeline Macedonia ...

** The history of Makedonia.
** Macedonia, NATO Timeline ...

** Timeline of Macedonian Blogosphere ...

** Macedonia ...

(постот е во изработка - ако имате некој интересен линк дајте го во коментар ...)

No comments:

Blog Archive

Site Meter