Search This Blog

Friday, March 21, 2008

“Република Нова Македонија“ ...

Ова ако се сеќавате беше име кое америте го форсираа ... нешто птички пејат дека и при средбата Бакојани - Милоовски ... овој предлог за името ни - бил повторно на маса како предлог кој е форсиран од Грција и САД ...

Бакојани јасно бара разлика меѓу старата Античка Македонија и малиот дел од таа Македонија кој а сега ја има РМ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter