Search This Blog

Tuesday, March 04, 2008

Да му умре козата на комшијата ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/C2AA735A0EA4744ABB4BCB1771140C80.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/96351AEB751478429F1316C9AA11C252.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Молотов коктел запали два дуќана во Битола ... штета се проценува на 120.000 евра. Зошто има потреба од сето ова ... болни умови штаат по улици ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter