Search This Blog

Sunday, March 16, 2008

Корупција ... ала СарКози ...

Саркози даде изјава каква што даде ... на Грција сакал да и помогне заради книгата која за него ја издале грците ... Можеме ли ова да го крстиме како меѓународна корупција ...

Добро еве и во МК се издаде книга КОЗИ, САР-КОЗИ! - што да бараме сега како контра услуга ...

Дали Грците и кон другите светски политичари се служат со разни ветувања ... одмори ... острови ... за да бидат со нив ...

- КОЗА - македонска реалност

No comments:

Blog Archive

Site Meter