Search This Blog

Wednesday, March 05, 2008

Пролетва ке продолжат археоистражувањата во Тетовското кале, Скупи, Плаошник, Виничкото кале...

Мартовска археолошка офанзива Овој месец археолозите излегуваат на терен и ќе ги истражуваат Тетовското кале, Скупи, Плаошник, Виничкото кале ... значи продолжува минатогодишната богата археолошка жетва ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter