Search This Blog

Wednesday, March 26, 2008

“Нема пари ... нема музика“ ... “ни мама на тате не дава без пари“ ...

Ова им е јасно на сите ... само не и на Албанците ни ... тие ги сакаат само правата ... но не и обврските ... Во 21 век сакаат да користат енергија ... струја де ... но да не платат ... демек обесправени се ... немаат работа и немаат со што да платат ... Не само што не плаќаат струја ... телевизија ... најслаби плаќачи на даноци се ... но тоа не ги спречува да бараат од буџетот средства за нивни потреби ... Денеска “ни мама на тате не дава без пари“ ...

ЕВН го купи Дистрибуцијата на РМ - највеќе заради ситуацијата што никој не можеше да наплати струја од Албанците ни ... која се разбира од буџетот ја плаќавме сите ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter