Search This Blog

Friday, March 28, 2008

Дали за Грција и Бугарија вистинскиот проблем е името ни т.е. јазикот ни ... или проблемот е македонското малциство во тие земји

Како се наближува самитот на НАТО во Букурешт на сите ни станува јасно дека за Грција не е вистинскиот проблем името - бидејки не се согласуваат со ниеден предлог ... како и за Бугарија што не е проблем накедонскиот јазик ... Вистинскиот проблем и за Грција и за Бугарија е МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО во Грција и Бугарија ... со сите права кои им следат ... човекови права ... влезени во УНИВEРЗAЛНA-та ДEKЛAРAЦИJA ЗA ЧOВEKOВИTE ПРAВA ... Усвoeнa и oбjaвeнa вo Рeзoлуциjaтa 217 A(III), oд 10 дeкeмври 1948 гoдинa, нa Γeнeрaлнoтo сoбрaниe на ОН.

И Грција и Бугарија упорно тврдат во сите години на постоењето на македонското малцинство во овие две земји дека НЕ ПОСТОИ ... Не сакаат да регистрираат ни здруженија со македонски предзнак а камоли партии ... Значи ако нема македонско национално малциство, тогаш ги немаат ни другите човекови права кои произлегуваат од меѓународните норми за човековите правата на националните малцинства ...

Тоа ке да е вистинскиот проблем ...

- Европска конвенција за човекови права ...
- Човекови права ...
- 50 години од универзалната декларација за човекови права ...
- Меѓународни документи за човекови права ...
- Рамковна конвенција за заштита на националните малцинства ...

^len 1

Za{titata na nacionalnite malcinstva i na pravata i slobodite na pripadnicite na tie malcinstva e integralen del na me|unarodnata za{tita na ~ovekovite prava i, kako takva, pretstavuva oblast na me|unarodnata sorabotka.

^len 3

1. Sekoj pripadnik na nacionalno malcinstvo ima pravo slobodno da izbere da bide ili da ne bide tretiran kako takov, ...

^len 11

1. Stranite se obvrzuvaat da mu go priznaat na sekoj pripadnik na nacionalno malcinstvo pravoto da go koristi svoeto prezime (semejno ime) i svoite imiwa na malcinskiot jazik, kako i pravoto na nivnoto oficijalno priznavawe, spored modalitetite predvideni vo nivniot praven sistem.

2. Stranite se obvrzuvaat da mu go priznaat na sekoj pripadnik na nacionalno malcinstvo pravoto, na svojot malcinski jazik da prezentira natpisi, znaci i drugi innformacii od privaten karakter vidlivi za javnosta.

3. Vo podra~jata tradicionalno naseleni so zna~itelen broj pripadnici na nacionalnite malcinstva, Stranite, vo ramkite na nivniot praven sistem, vklu~uvaj}i gi, dokolku soodvetstvuva, i spogodbite so drugi dr`avi, }e vlo`uvaat napori, vodej}i smetka za nivnite specifi~ni uslovi, da gi prezentiraat lokalnite tradicionalni nazivi, imiwata na ulicite i drugite topografski oznaki nameneti na javnosta, i na malcinskiot jazik, dokolku postoi dovolno barawe za takvi oznaki.

^len 12

1. Stranite }e prezemat, dokolku e potrebno, merki vo obrazovanieto i istra`uvawata, za unapreduvawe na soznanijata za kulturata, istorijata, jazikot i verata na nivnite nacionalni malcinstva kako i na mnozinstvoto.

2. Vo ovoj kontekst, Stranite, me|u drugoto, }e ponudat soodvetni mo`nosti za obrazovanie na nastavnici i pristap do u~ebnicite, a }e gi olesnat kontaktite me|u u~enicite i nastavnicite od razli~nite zaednici.

3. Stranite se obvrzuvaat da ja unapreduvaat ednakvosta na mo`nostite vo pristapot do obrazovanieto vo site stepeni za pripadnicite na nacionalnite malcinstva.

^len 14

1. Stranite se obvrzuvaat da mu go priznaat na sekoj pripadnik na nacionalnoto malcinstvo pravoto da go izu~uva svojot malcinski jazik.

2. Vo podra~jata naseleni so pripadnici na nacionalnite malcinstva po tradicija ili vo zna~itelen broj, dokolku postoi dovolno golemo barawe, Stranite }e vlo`uvaat napori da obezbedat, vo ramkite na mo`noto i vo ramkite na nivniot obrazoven sistem, na pripadnicite na tie malcinstva da im se ovozmo`i da go izu~uvaat malcinskiot jazik ili da posetuvaat nastava na toj jazik.

^len 15

Stranite se obvrzuvaat da sozdadat uslovi potrebni za efikasno u~estvo na pripadnicite na nacionalnite malcinstva vo kulturniot, op{testveniot i ekonomskiot `ivot, kako i vo javnite raboti, posebno vo onie {to gi zasegaat.

^len 17

1. Stranite se obvrzuvaat da ne go popre~uvaat pravoto na pripadnicite na nacionalnite malcinstva slobodno i miroqubivo da odr`uvaat kontakti so lica od drugata strana na granicite koi zakonski se nao|aat vo drugi dr`avi, posebno onie so koi tie imaat zaedni~ki etni~ki, kulturen, jazi~en ili verski identetitet, ili zaedni~ko kulturno nasledstvo.

^len 18

1. Stranite }e vlo`uvaat napori, dokolku e potrebno za sklu~uvawe na bilateralni i multilateralni spogodbi so drugi dr`avi, posebno so sosednite dr`avi, zaradi obezbeduvawe na za{titata na pripadnicite na soodvetnite nacionalni malcinstva.

No comments:

Blog Archive

Site Meter