Search This Blog

Thursday, March 13, 2008

Франција ја штити својата инвестиција ...

Кушнер ни порачува дека е време да си го смениме нашето име ... Франција повторно праќа авиони но овојпат наместо со напалм бомби не гаѓа со дипломатски стрели ... Кушнер е ставен во првите редови ...

** Кушнер е убеден дека постои „јасен конфликт кој не е само историски и јазичен и кој не се однесува само на именувањето“ на земјата. „Позицијата на Франција е многу јасна. Секогаш го кажувавме тоа и ја поддржувавме Грција,

No comments:

Blog Archive

Site Meter