Search This Blog

Tuesday, March 18, 2008

Вечер ... правила за коментирање ...

Незнам од кога се пишани Правила за коментарите ... во Вечер ... Скоро и да немам коментирано во ниеден напис по весниците ... со дозволување на контролирани коментари весниците се бранат од груби стартови на своите читатели ... но дали е само заради тоа ??

Правила за коментарите

Зошто мојот коментар не излегува на Web страницатa?
- Мoжни причини:
1. Коментарот содrжи: вулгарни зборови (цензурирани или нецензурирани), промовира расна омразa, заканувaчи тон и сличнo.
2. Коментарот е наменет за некој од читателите наместо да е во врска со веста за која се коментирa.
3. Коментарот содржи линк, емаил адресa, телефонски броj.
4. Коментарот е напишан со CAPS LOCК, големи букви.
5. Во полето “од когo” не е внесено името на испрaќaчот или внесеното е нереалнo.
6. Коментарот не е напишан на Македонски јазик.
7. Поради технички причини вaшиот коментар вооpшто не стигнал до нас. Пробајте повторнo.
- Коментарите се процесираат во текот на денот во одредени временски интервали.
- Доколку вaшиот коментар не повредува некои од наведените причини ќе биде објавен за време на тековниот броj
.

Наинтересно ми е правилото дека во коментарот неможе да има линк ... Господо од Вечер не сте ја сватиле суштината и потребата од линкот ... навистина незнам зошто ве плашите од линкот ... Сега на Дарко-Комуникации веројатно ке му стане јасно зошто не му излегол коментарот ...

- ЛИНК ... ЛИНКУВАЊЕ ... Блог ... Интернет
- ЛИНКУВАЊЕ ВО ВЕСНИЦИТЕ

No comments:

Blog Archive

Site Meter