Search This Blog

Monday, March 03, 2008

10 милиона нови дрвца ... планира да засади Владата ...

Благородна идеја на Владата да посади нови десет милиона дрвца ... по ланските големи пожари ... Но не е битно само садењето ... битна е грижата за дрвцата додека се мали ... им треба вода ... а и покасно грижата за превенција од пожарите ...

Затоа, оваа благородна акција треба да биде пропратена со придружни мерки за очувување на новите садници и старите шуми ... Дрвјата се нашата плуќа ... ги нема ли нив нема кој да го создава кислородот ... Со садењето на нови садници долгорочно се допринесува да се подобри микроклимата ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter