Search This Blog

Wednesday, March 19, 2008

САД & РУСИЈА ...

На САД воопшто не и одговараше слаба Русија ... САД на база на стравот од комунистичка Русија успеваше да гради политика која одговараше на стратешките интереси на САД ... да ја јакне својата економија преку производство и пласман на своето оружје и доминацијата во антисоветскиот блок ... доминирање со природните богатства во светрски рамки ... Оној момент кога Русија беше пред банкрот се постави прашањето: “а зошто ни е НАТО“ ... Не беше доволно добра замената во - светскиот тероризам и исламскиот фундаментализам како страв кој требаше да биде замена за стравот од комунистичка Русија ...

Сега бидејки Русија се враќа во игра полесно е на америте да го вратат НАТО во живот а со тоа и својата политика на доминација ...

Биполарноста е добра политика да се владее со масите ... скоро во сите држави постојат две партии кои се вртат на врвот од власта ... да не заборавиме биполарност владее и со Македонија ... Монополот се руши кога ке влезе трет играч во игра ... се разбира биполарците се секојпат оштро против третите играчи ...

На времето на ниво на светската политичка сцена се направи трет играч во таканареченато движење на “Неврзаните ...“ ... кое траеше додека траеше и не беше гледано со симпатии од биполарците ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter