Search This Blog

Tuesday, March 25, 2008

Грција, Бугарија, Албанија и Косово ... координирано против Република Македонија ...

Проблемот околу нашето име полека прераснува во заедничка координација на Грција, Бугарија, Албанија и Косово ... против интересите на Република Македонија, која сеушее неинтегрирана во НАТО и ЕУ ... е плен за овие четири држави ...

Секое одлагање во интеграцијата во НАТО и ЕУ ... представува опасност за самата Република Македонија ... која заостанува и во економскиот развој ... Околнте држави стојат далеку подобро ... дел се веќе во НАТО и ЕУ ... а на дел перспективите им се отворени ...

- Бугарска позиција во врска со Македонија ... во светло на спорот за името ...
- Кои се нашите пријатели ?? ... што е нашата цел ?? ...
- Условна држава ... Кога слонови водат војна на одредена територија - таму ни трева не расте ...
- Косово и демаркацијата на границата ...
- Владина криза ... политичката магла ... политичка проституција ...
- ОБЕЗЛИЧУВАЊЕТО НА НАЦИЈАТА - како светски процес ... Со посебен осврт на обезличувањето на Македонската Нација ...
- ИНТЕРНЕТ ВОЈНА - ЗА МАКЕДОНИЈА ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter