Search This Blog

Thursday, March 27, 2008

Тумба Маџари ... сајт ... NEOLITHIC SETTLEMENT TUMBA MADZARI IN SKOPJE

1. Жртвеник (култен објект) Божицата-Голема Мајка
6. Цилиндер од жртвеник (култен објект) Божицата - Голема Мајка
9. Жртвеник со зооморфна претстава (култен објект)
10. Мала пиксида со пластичен релјеф
16. Аскос - сад за вода
18. Ќуп - сад за чување храна - жито

Денеска ме израдува еден коментар на мојот блог кој ми указа дека локалитетот Тумба Маџари добил квалитетен сајт ... плус го има и на англиски ...

Локалитетот се наоѓа во сегашната населба Ченто и е најзначајната неолитска населба во Скопската котлина. Откриен е во 1961/2 година во текот на археолошки рекогносцирања за изградбата на автопатот. ... Тумба Маџари бил економски и пред се културен центар во микрокосмосот на неолитскиот човек од овој регион. ... Животот тука се одвивал во континуитет во периодот меѓу 6000 и 4300 година п.н.ера. ... Она што ја прави Тумба Маџари и оваа куќа позната, е за прв пат откриената теракотна претстава на Големата Мајка.

- ТУМБА МАЏАРИ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter