Search This Blog

Sunday, March 30, 2008

Буш и Македонките ... ама од предисторијата ...

Сликата “http://bloger.com.mk/uploads/m/milozvu4na/4362.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://bloger.com.mk/uploads/m/milozvu4na/4366.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Имаше најава дека по самитот во Будимпешта има изгледи да го видиме Буш во Скопје ... Но наместо тоа Буш ке мора да се задоволи - наместо да ги види живите “скопјанки“ ... да ги види они предисториските Македонки во форма на глинени фигури Праисториските дами од Македонија" .. кои се случајно во овој перид изложени во Археолошкиот музеј во Загреб ... тоа се женски фигурини изработени од теракота кои се одкопани од Археолошките локалитети во Македонија од периодот на енеолит и неолит ...

- Праисториските дами од Македонија ...
- МАКЕДОНСКИТЕ ПРАИСТОРИСКИ ДАМИ ПРЕДИЗВИКАА ИНТЕРЕС ВО ЗАГРЕБ
- Праисториските дами од Македонија
- Матријархат ...
- Жената - закон во семејството

http://www.makfax.com.mk/cgi-bin/get_img?NrImage=2&NrArticle=106734Сликата “http://www.kralemarko.org.mk/WBStorage/Articles/5A6D3C2E312967439E118B2CE139DC91.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.kralemarko.org.mk/WBStorage/Articles/C90021D83EAFDA4288EFF66B72B05432.JPG” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.kralemarko.org.mk/WBStorage/Articles/AE07976A8A65C74B9290BC79CE33C37D.JPG” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.kralemarko.org.mk/WBStorage/Articles/B81BE493CAC23944BF49B7BE0F5942E6.JPG” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.kralemarko.org.mk/WBStorage/Articles/1E9481C0630498409167E11FDB6B31CC.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.kralemarko.org.mk/WBStorage/Articles/4A9764258524C343A3342C1AD0492977.JPG” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

No comments:

Blog Archive

Site Meter