Search This Blog

Thursday, March 06, 2008

Нимиц - “добар адвокат“ ...

Нимиц постапува како секој добар адвокат ... не го решава спорот ... го тутка натака навака веќе 17 години ...

Во една Скопска адвокатска канцеларија синот го наследува таткото во адвокатскиот бизнис ... ги гледа предметите - кои ги наследува од таткому како нерешени ... му паѓаат во око неколку предмети (претежно за имоти и спорови околу нив ...) ... ги студира и наоѓа решение за секој спор ... Доаѓа таткому на кафе муабет и синот му вели е тато подобар адвкат сум од тебе ... А стариот му вели можеби - но јас со тие неколку спора од тебе направив човек и те одшколував ...

Oвој наш “спор со Грција“ ... иако званично се води како “спор за името“ ... по се ми се чини дека се работи за имотно-правен спор пред се ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter