Search This Blog

Thursday, October 09, 2008

Рана Есен - Парк Ново Лисиче ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice1Large.jpg?t=1223568625

Вчера утрото бев во банка ... времето беше прекрасно ... за денеска си ветив дека ке ги уловам фотите во раната Есен ... Парк Ново Лисиче ... Циганското лето малку закасни ... тревата позеленеа ... првите лисја пожолтеја и ветерот ги лелее ... роса по тревата ...

читај повеќе »

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice2Large.jpg?t=1223568843

3.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice3Large.jpg?t=1223568926

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice4Large.jpg?t=1223568962

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice5Large.jpg?t=1223569004

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice6Large.jpg?t=1223569038

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice7Large.jpg?t=1223569074

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice8Large.jpg?t=1223569114

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice9Large.jpg?t=1223569629

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice10Large.jpg?t=1223569668

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice11Large.jpg?t=1223569697

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice12Large.jpg?t=1223569725

13.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice13Large.jpg?t=1223569975

14.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice14Large.jpg?t=1223569999

15.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice15Large.jpg?t=1223570033

16.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice16Large.jpg?t=1223570064

17.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Esen-ParkNovoLisice17Large.jpg?t=1223570094

No comments:

Blog Archive

Site Meter