Search This Blog

Thursday, October 09, 2008

За секој судија компјутер ...

Судииите побараа да се прошири акцијатадете компјутер за секое ... тие излегоа со парола за секој судија компјутер и интернет ... се разбира и соодветна обука ...

- Македонските судови не знаат што е тоа интернет ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter