Search This Blog

Loading...

Thursday, October 09, 2008

За секој судија компјутер ...

Судииите побараа да се прошири акцијатадете компјутер за секое ... тие излегоа со парола за секој судија компјутер и интернет ... се разбира и соодветна обука ...

- Македонските судови не знаат што е тоа интернет ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter