Search This Blog

Tuesday, October 21, 2008

Уживање ... Градки парк Скопје ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/1Large-16.jpg?t=1224620499

Во саботата беше од господ даден есенски ден за уживање во градскиот парк ... Мајка и керка уживаа во убавиот ден ...

читај повеќе »

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/2Large-16.jpg?t=1224620390

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/3Large-16.jpg?t=1224620419

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/4Large-15.jpg?t=1224620443

No comments:

Blog Archive

Site Meter