Search This Blog

Monday, October 20, 2008

Кој и зошто нишани во Груевски ...

  • во првиот обид Груевски бил на нишан на македонското подземје,
  • вториот случај заговорот за атентат бил мотивиран од политички причини ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter