Search This Blog

Thursday, October 30, 2008

Патриотите на Уставен ...

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/58D81D3E87EF3A4A93A4FD5DF15C91ED.jpg http://www.vest.com.mk/images/%7BF4E620F9-48E0-409D-AA39-C26326945854%7D_fiskalna-2.jpg

Уставниот суд деновиве ја земал во разгледување Одлуката на владата на РМ за издавање на таканаречените “фискални патриотски сметки“ ...

читај повеќе »

- Патриотските сметки ќе паднат на Уставен? ... Уставниот суд поведе постапка за оценување на уставноста на Правилникот, со кој беа воведни т.н. патриотски сметки во трговијата. ... Ако владина одлука се прогласи за неуставна, трговците може да си ги добијат парите за надградба на софтверите ... За два месеца ќе биде донесена и клучната одлука ...

  1. со оваа владина одлука е доведено во прашање начелото на поделба на власта и владеењето на правото и
  2. начелото на слобода на пазарот.
  3. воведувањето на патриотските сметки се коси со одредбите на Законот за регистрирање на готовинското плаќање, согласно со нив не е предвидена класификација на производите на домашни и странски.
  4. содржина на одредбите стимулира купување домашни, а дестимулира промет со увозни производи, што не е во согласност со слободата на пазарот и претприемаштвото, чиј елемент е еднаквост на стопанските субјекти на пазарот
  5. одредбите од овој правилник, кој Владата го донесе на почетокот на годинава, нема ниту основа во Законот за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Македонија и ЕУ, која предвидува слободно движење на стоки.
Остануваме да се запрашаме зошто на Уставниот суд му треба повеќе од половина година за да види дека некоја одлука на власта е неуставна ... колку во сето ова има изборна тактика т.е. желба да се прикријата лошите одлуки на власта ... има ли во тој поглед одговорност кај Уставниот суд ... или подобро да формулирам - Манипулира ли Уставниот суд со своето работење/неработење ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter