Search This Blog

Monday, October 13, 2008

Факултет во секој град ...

http://i.actualno.com/club.bg/files/2006/07/14/3708b49dec.jpg http://www.europarl.europa.eu/multimedia/img/news/cont/20070716PHT09251/pict_20070716PHT09251.jpg

Идејата на ВмроДпмне преточена во програма на Владтата на РМ за факултет во секој град (Пробиштип, Виница, Радовиш, Кичево ...) не заживеа оваа година ... И покрај бенефитите дека нема да плаќаат партиципација на овие факултети - студентите не пројавија интерес за овие факултети кои Владата вети и им ги донесе дома ... издвои од буџетот 24 милиони евра ...

читај повеќе »

Во што е проблем сега ... зошто студентите не прокажаа интерес за овие факултети ... дали дека се од областа на техничките науки ... дали дека се во места кеде нема “студентски живот“ ...

На сето ова упозорував во моите неколку поста за оваа тема ... некои ми замерија ... но ете моите предвидувања дека нема да има интерес за студирање во овие градови се остварија ...

  • Македонја земја на факултети ... ВМРО-ДПМНЕ планира од Македонија да направи земја на факултети ... за таа намена планира од буџетот да потроши нови 24 милиони евра ...
  • Криза на упис во новите факултети ... дали ова и треба на Македонија ... кој сака да оди да студира и да живее во Виница (за пример ...) 4 години ... кои се условите за живеење на студентот во Виница ... каква забава се нудат за студентот во Виница ... Очито е дека студентите осем да студираат сакат и убаво да си го поминат четиригодишниот период на студирање ... некои во тоа време ги оформуваат и своите идни семејства стапувајки во сериозни врски ... Се гледа дека ова беше само добар маркетиншки потег на ВмроДпмне, кој требаше да донесе гласачи - но во пракса нема да заживее ...
  • Дисперзија на факултети - ново решение на кризата на упис на новите факултети ...
- Дебакл на проектот „Факултет во секој град“ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter