Search This Blog

Thursday, October 30, 2008

Забелешките на ССМ за Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување (Бруто плата ...)...

ССМ (синдикатот де ...) има примедби на Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување (Бруто плата ...) кој треба да стартува од почетокот на идната година ... предлага да се одложи примената ...

читај повеќе »

Забелешките се однесуваат на:

  1. дефинирањето на поимот плата,
  2. пресметувањето на надоместоците за храна и за превоз и
  3. предвидените казни за вработените за нередовно исплаќање придонеси од страна на работодавците ...
  4. со новиот принцип за бруто-плати не се гарантира зголемување на приходите на работниците
  5. заштедите на компаниите од воведувањето на системот на бруто-плата, во просек, ќе бидат 8,6 отсто ... на работодавецот ќе остане да одлучи колку од таа заштеда ќе му подели на работникот ... евентуалното зголемување на платите на вработените ќе зависи исклучиво од волјата на работодавците ...
  6. синдикатот ја повика Владата во Законот да вметне облигаторна одредба со која на секој вработен ќе мора да му се платат хранарина и превоз, без разлика каде работи, поради сомневањето дека работодавците во приватниот сектор ќе ги плаќаат овие давачки ...
  7. потребата од утврдување минимална плата ...
Синдикатот се однесува како политичка партија - своето работење го сведува на соопштенија за медиумите ... синдикатот само укажува ... одсаствува главното оружје на синдикалната борба штрајкот ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter