Search This Blog

Tuesday, October 07, 2008

Работи ли Уставниот суд ...

http://www.usud.gov.mk/domino/WEBSUD.nsf/Sudot%20za%20naslovna-Mala.JPG?OpenImageResource

Скоро година дена Уставниот суд е во блокада ... по давањето оставка на неколку судии Уставниот суд не се изјаснува по иницијативите на граѓаните ...

читај повеќе »

Оваа година пратам два случаја кои се покренати пред уставнит суд, а тој се нема званично произнесено за нив ...

  • Првиот случај беше со воведувањето на нов данок кој го плаќаат малите компании таканаречен - данок на вкупен приход ... на блогот на долго и на широко го образложував проблемот ... законот треба да падне најмалку заради тоа што се однесува за период кој е изминат ... важење на закони ретроградно е противуставно ...
  • Уставниот суд не се произнесе ни за наметнатата “Патриотска фискализација“ ... верувам дека има уште многу позначајни иницијативи за кои Уставниот суд не се има произнесено ...
Зошто ќутеше толку долго Уставниот суд ... дали тоа не зборува во каква позиција е судската власт во однос на извршната ...

1 comment:

Anonymous said...

Би требало малку подобро да се информираш, на 17 претходниот месец донесена е одлука на Уставниот суд со која се укинува членот од Законот за данок на добивка во кој се применува данок на вкупен приход за т.н. мали даночни обврзници тоа можеш и сам да го погледаш на слениот линк
http://www.usud.gov.mk/domino/WEBSUD.nsf

Blog Archive

Site Meter