Search This Blog

Saturday, October 25, 2008

Законот за бруто плата ... во корист на работодавците ...

Секој нов закон од економскиот дел е во корист на работодавците ... синдикатите молчат ... работниците се плашат за своите работни места ... само буџетарите се осеќаат колку толку сигурни ...

читај повеќе »

Од после нова година со воведувањето на бруто плата се укинува обврската на работодавецот да плаќа хранарина и превоз (3 до 4 иљади денари ...)... на работодавецот е дали во новите договори за работа ке ги вгради, додаде хранарината и превозот ... сите по нова година ке мора да подпишат со работодавецот нови договори за работа ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter