Search This Blog

Monday, June 30, 2008

Кој губи а кој добива со Кредитните/Дебитните картички ...

Македонија длабока навлегува во светот на Кредитните и Дебитните картички ... Граѓаните со недоверие гледаат на картичките (пластиката ..), особено оние постарите кои сакаат во џебот наместо пластика да имаат кеш ...

читај повеќе »

Кој и што добива/губи со картичката ...

  • добиваат граѓаните ... бидејки немора да носат кеш ... а повеќе добиваат оние кои имаат кредитни картички бидејки до одредена сума на одобрениот кредит граѓаните лесно добиват кредит преку картичките ...
  • добиваат и поголемите трговски продавници кои имаат читачи на кредитни картички од сите банки ...
  • секако добива и државата - бидрјки секое плаќање преку картичка автоматски значи и впишување на дневен промет .... со што се наплатува и ДДВ-то ...
  • највеќе добиваат банките кои наплатуваат провизија од трговците во висина од 1.5 до 3 проценти од трансакцијата ... а одобруваат и кредитни линии на граѓаните со високи процентни стапки ...
  • највеќе губат трговците - особено оние ситните кои неможат да ја пкријат провизијата на банката ... па често трговците ја префрлаат провизијата на купците ...

На темата пишува и денешен Утрински ... Купувањето со картички поскапо задоволство ...

2 comments:

Anonymous said...

My laptop has been A LOT slower than usual, and a lot of the pages on the internet don't respond. I'm thinking it's a virus, and i would like to know what you think it could be, and what i could do to prevent further viruses, and "cure" this one? anything can help :) thank you. Oh, and when it doesn't respond, the screen goes like white, but you can still see through it, and it makes this low beep noise? [url=http://gordoarsnaui.com]santoramaa[/url]

Anonymous said...

Hi,

I begin on internet with a directory

Blog Archive

Site Meter