Search This Blog

Friday, June 27, 2008

“Кадијата“ ке го истражува “кадијата“ ...

Теоретски невозможното “Самоубиство со давење во кофа со вода“ ... ке го истражува владата ... некој решил дека е тоа самоубиство и не спрвел ни истрага ... му личело на самоубиство ... кој дилентатизам ... ни се смее светот ... после се чудиме зошто ни се бараат реформи во судството и полицијата ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter