Search This Blog

Thursday, June 19, 2008

Ало со Космофон ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/E5496CEDC8477D4B8E03C7CE62326E53.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Конечно и тоа се случи ... вистинска конкуренција на фиксната телефонија ... Космофон ке не ослободи дефинитивно од стегите на фиксниот оператор кој моравме трипати да го купуваме ...

  • Eдноставна и евтина комуникација
  • Eдноставнo и брзо поврзување на ALLO уредите
  • Достапност насекаде каде што има покриеност со мрежата на COSMOFON

No comments:

Blog Archive

Site Meter