Search This Blog

Friday, June 20, 2008

Вардарска Долина ...


Цената на нафтата достигнува вртоглави размери ... цената на природниот гас ја прати цената на нафтата ... расте и цената на електричната енергија ... Дали сето ова ке допринесно конечно да се започне со остварувањето на проектот за Вардарска долина ... што подразбира интегрално коирстење на сливот на најголемата река во Македонија - Вардар ... за потреби на електрична енергија ... наводнување ... и други бенефити ... дури можеби и како пловен пат ...

читај повеќе »

Форшпан за овој напис ми дава денешната колумна на ВицеПремиерот Зоран Ставревски во Дневник - Енергетски перспективи“ ... каде тој набројувајки ги проблемите во енергетскиот сектор и потребните инвестиции во идниот период - значаен удел дава на проектот Вардарска Долина кој се планира да се дава под концесија ... Македонија барем 25 години наназад го нуди овој проект на странски инвеститори, но досега не се најде таков поради огромната инвестиција ... сега кога цената на енергијата расте до небо веројатноста да се најде инвеститор за овој проект е поизгледна ...

Во написот Ставревски спомнува повеќе енергеттски проекти кои се планираат во предстојниот период:

 • неопходно е првенствено да продолжи процесот на либерализација на сите енергетски пазари врз начелата на објективност, транспарентност и недискриминаторен пристап во конкурентски услови ...
 • заврши започнатата измена на законската регулатива со прифаќање на одредбите од Директивите на ЕУ за енергетиката ...
 • набрзо ќе се избере стратегиски инвеститор и ќе почне изградбата на ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Галиште ... историски најголема инвестиција во енергетскиот сектор во износ од околу 650-700 милиони евра ...
 • ХЕЦ Бошков Мост ...
 • инвестирањето во изградбата на стотици мали хидроелектрани ...
 • ќе направи анализа и за евентуално инвестирање дома или заедно со соседните земји во изградбата на нуклеарна електрана како сигурен, долгорочен и економски прифатлив извор за производство на електрична енергија ...
 • проектот за проширување на гасоводната мрежа и создавање можности за позначително користење на природниот гас како алтернативен извор на енергија ...
 • зајакнат капацитетите за интерконекција во високонапонската мрежа во земјата и со соседните држави ...
 • пуштањето во работа на двата интерконективни водови спрема Бугарија на потегот Штип - Червена Могила и кон Грција на потегот Битола - Лерин
 • нов интерконективен вод кон Србија на потегот Ниш - Штип, надградба на постојните водови кон Косово, како и конечно затворање на анализите за економска оправданост за нова 400 киловолти интерконективна врска кон Албанија ...
 • избор на стратешки партнер за изградба на електрана-топлана во Скопје која ќе користи природен гас ... Со инсталирана моќност од најмалку 300 мегавати електрична и околу 150 мегавати топлинска енергија соодветно, таа годишно ќе произведува приближно 2000 гигават-часови електрична енергија и околу 320 гигават-часови топлинска енергија. ...
 • проект за интегрално користење на водите од Вардарскиот слив ... Покрај сигурно и стабилно снабдување со вода за пиење, наводнување, производство на електрична енергија, пошумување, спорт, риболов и рекреација, овој проект ќе овозможи развој на сите населени места по течението на реката Вардар. ...

Крупни инвестиции ... вака нафрлени изгледаат лесно остварливи ... но ...

- ХЕ во Вардарска долина ...
- Вардарска долина чека вистински мајстори ...
- Програма за наводнување на Јужна Вардарска Долина ...

Сликата “http://www.vardarvalley.org/images/stories/vardaraxiosmap_legend.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Сликата “http://www.inweb.gr/workshops/sub_basins/10_Axios_files%5Cimage002.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/1.jpg?t=1214046881” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
вардарска долина 1 сливот

Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/2.jpg?t=1214046999” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

вардарска долина 2 хидроцентралите

Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/3.jpg?t=1214047051” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

вардарска долина 3 висинска разлика

Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/4.jpg?t=1214047092” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
вардарска долина 4 пилот пројект
Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5.jpg?t=1214047149” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
вардарска долина 5 пилот пројект капацитет
Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/6.jpg?t=1214047201” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
вардарска долина 6 трошоци

http://www.firstworldwar.com/photos/graphics/cpe_vardar_valley_01.jpg

No comments:

Blog Archive

Site Meter