Search This Blog

Tuesday, June 03, 2008

Одлепување на изборни плакати ... ВМРО-ДПМНЕ ...

Денеска ВМРО-ДПМНЕ има издадено наредба за одлепување на сите изборни плакати ... особено оние кои се залепени на места - на кои не беше дозволено плакатирање ... Денеска ке се одлепуваат плакатите од главните сообраќајници ... угре по внатрешните улички ... утре мора се да заврши ...

читај повеќе »

Навистина невкусно изгледаше плакатирање на места каде не е за плакатирање ... но барем им текнува веднаш - ден по изборите да ги одлепат ... единица за лепењето ... петка за одлепувањето ... просек сарма :)

- Законот наложува рекламните паноа да се отстранат во рок од 30 дена по завршување на изборите ...

Сликата “http://www.kanal5.com.mk/images/izbori%20RM%207.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки. Сликата “http://www.vest.com.mk/images/%7BB1F120E4-98AA-4330-B98E-96FA7E67E542%7D_plakati-2.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки. Сликата “http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/6C632512ECE4DD4FA1F6E0C64B995E51.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки. Сликата “http://www.ohridlive.com/images/stories/vesti/vandalizam2.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

No comments:

Blog Archive

Site Meter