Search This Blog

Wednesday, June 18, 2008

За Кокино одвоени само 3200 евра за архео истражување ...

http://www.maticanaiselenici.com/images/news/kokino%202.jpg

Да беше Кокино во Охрид, Скопје, Штип или Тетово - сигурно немаше да добие за архео истражувања скромни 3200 евра (за цела година ...) за архео истражувања за оваа година ...

читај повеќе »

Заради Кокино минатата година Куманово беше прогласен за град на културата во Македонија ... на Кокино веќе неколку години му се доделуваат скромни средства ... прескромни би рекол ... си тие пари ке се направат само неколку сонди и толку ...

Што се бо дале Америте Кокино да е на нивниот континент ... Бенкс истражувачот од Јахоо, беше вчудоневиден од тоа што може од Кокино да се направи ... но за Македонија очито Кокино сега за сега е само - брдо камења каде овците ја пасат ретката трева ... на Кокино најпрво му треба подобар асфалтиран пристапен пат ... да се донесе струјо до лолкалитетот ... другото само од себе ке се изгради ... се работи само за неколку километри ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter