Search This Blog

Wednesday, June 18, 2008

Крај на печатените медиуми - за десетина години ...

За десетина години некои стручњаци од „Мајкрософт“, Стив Балмер на пример, предвидуваат дека ке исчезнат печатените медиуми ... други велат дека не е баш така и порано се предвидувал крај на печатените медиуми особено со појавата на радиото и телевизијата ... но весниците преживеале ... како и да е евидентен е падот на тиражот на печатените медиуми ... а сите поголеми печатени медиуми имаат се попосетени интернет изданија - прилагодени за интернет читателската публика ...

По мене проблем е само во “Интернет пенетрацијата“ ... т.е. како ке се зголемува интернт пенетрацијата на “бродбенд“ интернетот, така ке се намалува влијанието и тиражот на печатените медиуми ... јас на пример, веќе трета година печатени медиуми купувам само кога ке треба да чекам ред во банка ... толку многу има за читање по интернет што не осеќам потреба од весник ... ми фалат малку рекламите ... но и тие ке дојдат во интернет изданијата ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter