Search This Blog

Saturday, June 14, 2008

Гренланд ... Greenland ... Grønland ...

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Greenland_big.png” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Малку географија за денеска ... да дознаеме нешто повеќе за Гренланд земја на иднината би рекол ... Бидејки прогнозите за глобалното затоплување се се погласни тоа значи дека овој огомен остров кој скоро во целост е покриен со мраз ке доживее нов импулс и ке стане привлечно место ... особено заради огомните нечепнати резерви на нафта и природен гас ... секако и водата која се слива во околните океани и мориња во милион фјордови ...

читај повеќе »

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Greenland_42.74746W_71.57394N.jpg/800px-Greenland_42.74746W_71.57394N.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Од сателитската снимка на Гренланд се гледа неговата огромна територија ... површина 1.755.637 км² (81%) покриена со мраз ... 13 земја по големина на ... во градовите кои се непосредно покрај обалата која е целата во фјордови живеат едвај нешто повеќе од ... 56.000 становници ... десетина иљади повеќе од Штип да речеме ... становништвото се претежно Ескими кои се бават со традиционален лов и риболов ...

Интересно ми е именувањето на Гренланд - како “зелена земја“ ... земја која е скоро во целост пориена со мраз ... а во локален превод името значи “земја на луѓето“ ... иако има скоро најмала гусина на населеност ... додуша во јужните делови каде допира голфската струја - Гренланд навистина е зелен ...

Гренланд во новата историја првпат е доселено со доселеници од блискиот Исланд 962-та година ... живееле на јужните делови на островот но по 450 години веројатно од суровата клима повторно се иселуваат ... Инуитите од северна Америка - кои се способни да преживуваат во вакви сурови клими се доселиле на Гренланд 1200-тата година ... тие се бават со лов и риболов и многу малку земјоделие ... 1261 година со Гренлад загосподарува кралството Норвешка кое во 1937 година прави унија со Данска ... неколку пати кога Гренланд ке го зафатат сурови периоди на клима ... се случувало едноставно изумирање/иселување на становниците на Гренлад ...

1721 година унијата на Данска и на Норвешка повторно воспоставува суверенитет над Гренланд ... 1814 година поради оединувањето на Шведска и Норвешка со Гренланд и со некои други прекуморски териотории (кариби, Ферски острови ...) владее сама Данска ... Норвешка се враќа на територијата на Гренланд 1931 година, но на меѓународен суд Норвешка 1933 год го губи спорот со Данска ...

Со окупацијата на Данска во втората светска војна од Германија Гренланд прогласува независнст ... Слабата економија и малиот број на станвништво зависно од помошта на Данска - доведува сепак од 1953 година повторно да е рамноправна територија на Данска ... 1979 Гренланд добива локална автономија ...

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Iglulik_Clothing_1999-07-18.jpg/402px-Iglulik_Clothing_1999-07-18.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Инуити ... сега

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Eskimo_Family_NGM-v31-p564.jpg/800px-Eskimo_Family_NGM-v31-p564.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Инуити некогаш ...

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Ursus_maritimus_Steve_Amstrup.jpg/800px-Ursus_maritimus_Steve_Amstrup.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Поларна мечка ... знак на грбот на Гренланд ...

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Greenland_scenery.jpg/800px-Greenland_scenery.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Greenland_glacier_grooves.jpg/517px-Greenland_glacier_grooves.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Ilulisat_Isfjord.jpg/800px-Ilulisat_Isfjord.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Tasiilaq5.jpg/800px-Tasiilaq5.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Air_Greenland.jpg/800px-Air_Greenland.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Kulusuk%2C_Greenland.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Upernavik_town_aerial_1_2007-07-11.jpg/800px-Upernavik_town_aerial_1_2007-07-11.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Sermiligaaq.JPG/800px-Sermiligaaq.JPG” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

Сликата “http://www.bionyt.dk/billeder/grl-2001-OT-is_ved_aasiaat72.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

http://pixdaus.com/pics/hzScwYsJNw4awxjErQ.jpg

http://www.what-a-wonderfulworld.net/annette_im_kajak_groenland2.JPG

http://www.yr.no/contentfile/file/1.3546520!img3546481.jpg

http://www.annee-polaire.fr/var/plain/storage/images/ipev/galerie/arctique/paysages/la_cote_du_groenland/3545-5-fre-FR/la_cote_du_groenland.jpg

http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/groenland-ilulissat.jpg

No comments:

Blog Archive

Site Meter