Search This Blog

Friday, June 20, 2008

Св. Никола ...

Сликата “http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/2FC12B8DB9C6544AACA0CD772D109D44.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Ова е избраното решение за црквата на плоштад ... избрано од комисија ... автори се архитектите Искра Атанасова и Владимир Лековски ... За името ке одлучува црквата ... се шпекулира дека најславената слава во Македонија Св.Никола е доволна причина црквата да го добие името Св.Никола ... градот се противи за маркицата бидејки под црквата треба да има подземна саобраќајница ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter