Search This Blog

Saturday, June 21, 2008

Како не перцепираат странските и домашните инвеститори ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/730D0B8E87060D46B6BD4C02D0C772E8.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Како не перцепираат странските и домашните инвеститори - најубаво се гледа од состојбата на нашата берза ... Интересот меѓу странските инвеститори е значително намален во споредба со претходните години ... Ова е одраз на поразот во НАТО и ЕУ интеграциите ... и нашето бавење со самите себе т.е. изборите ...
Проверете и самите за состојбата на интернет страницата на МК берза ... за последниот месец тука ... за последните три месеци тука ... за последните 6 месеци тука ... за последните 9 месеци тука ... за последната година тука ...
Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/BezraJuni2008Large.jpg?t=1214045234” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Состојба на МБИ10 за последните 1, 3, 6, 9 месеца и година ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter