Search This Blog

Wednesday, June 04, 2008

Првите економски мерки на Груевски по новите избори ...

Груевски на првата седница по завршувањето на изборите најви две мерки:
  • намалување на регистрацијата за возилата за 30 % ... и
  • ослободување на плаќање здравствено осигурување за новработени млади работници, кои имаат до 27 години ... во период од 18 месеци ... под услов да ги задржат на работа уште две години ...
Ова второво ми личи на некаков нов мини Бранков закон ... а за првото ми изгледа правење на сметка без крчмар ... Иако Владата има влијание на големината на осигурувањето - преку учество во заеднички комисии ... трошоците за осигурување ги сносат осигурителните компании ... кои велат дека се на граница на рентабилитет ..

No comments:

Blog Archive

Site Meter