Search This Blog

Saturday, September 06, 2008

Ден на дрвото ... шест месеци потоа ...

Извештаите говорат дека времето не се погоди на насадите ... многу малку од нив се прифатени ... но тоа не треба никако да ја обесхрабри владата и луѓето со добра воља - да продолжи со акцијата ... мене ме загрижува и односот на градот и општините со насадите ки ги садат помеѓу зградите и во парковите ... ке ги насадат и ке ги напуштат ... Во времето на денот на дрвото посвоив парк ... но иако има хидранти за наводнување ... тие не работат ... па морав паркот да го наводнувам од мојата чесма ...

Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/A63CDEC97EDE5E48BB5F62FEB23F3066.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/58A0D05C4BE17E40B9C11B5210F3556E.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/BCADECF9551C2345BF5AE7807449DE3D.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/3E79E6D0D5BADC4A89A60BEA08B085D8.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/2A75C8BEA05D6540A8177452E956B02F.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/FF31F7DCC8FC1C42940DEC69BFCF5236.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/962604D5A89537409021DA9E0972AD71.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.vreme.com.mk/images/Editions/1314%2034/38270315_tif.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.spic.com.mk/images/Editions/531%2032/Boris,%20sinot%20Marko%20i%20ttako%20mu%20Trajan-2.JPG” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

No comments:

Blog Archive

Site Meter