Search This Blog

Friday, September 05, 2008

Самофинасирачки дефицит ...

Нов термин во економијата од бистриот ум на контето ... Самофинасирачки дефицит ... придонес во економската мисла ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter