Search This Blog

Saturday, September 27, 2008

Компјутери и Веронаука ...

Заложбата на Владата на РМ за компјутеризација на образовниот систем со истовремено воведување на веронауката во училиштата - ја подели стручната јавност ...

читај повеќе »

Од една страна се силните подржувачи на овие “новитети“ во образовниот систем ... од друга страна се другите - кои велат дека за вероанука апсолутно нема место во училниците, а компјутеризацијата во школството се тера на сила, без доволна припрема во техничка смисла ... нема соодветна струја и без доволна обученост на постариот наставен кадар, кој од компјутерите бега како од ѓаволот од темјан ... секако и без соодветен софтвер и идеја како образовниот систем да го искористи правилно компјутерот ...

Иако овие два процеса наизглед немаат ништо заедничко и некогаш во историјата би биле незамисливи да се одвиваат паралелно во ист простор ... Владата сепак ги турка и двата процеса ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter