Search This Blog

Wednesday, September 03, 2008

3Г-технологија - контра монополите во телефонијата, интернетот и сателитската телевизија ...

http://www.freescale.com/files/graphic/other/RF_3G_OVERVW_UMTS_WIRELESS_NTWK.gif

3G - технологијата е вистински убица на монополот во телефонијата и интернетот ...е да секако и во сателитската телевизија ... Владата конечно реши да расчисти со монополите во интернетот и мобилната телефонија ...

читај повеќе »

  • Владата донесе одлука за доделување три одобренија за користење на радиофреквенции за 3Г-технологија. ...
  • Од Министерството за транспорт и врски информираат дека со ова ќе се овозможи поголема либерализација на пазарот на електронски комуникации, поголема конкурентност и обезбедување пристапни и квалитетни услуги до овие технолошки достигнувања.
  • Со 3Г технологијата се овозможува широк спектар на интегрирани услуги, како што се говор, податоци, слики и видео, односно брз пренос на податоци преку мобилен телефон, услуги од типот „видеоповик“, брз Интернет, како и високо ниво на сигурност при пренос на информациите. ...
Досега Владата веќе има издадено една лиценца за 3G - технологијата ... ја доби Космофон на почетокот на годината ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter