Search This Blog

Wednesday, September 24, 2008

Турцизми ...

Врзано за предходниот пост - каде сакав да зборувам колку 8-те иљади турцизмите влијаат на МК современ јазик ... колку останале во употреба кај народот ... во предходниот пост тежиштето отиде во насока на влијанието на турцизмите во нашиот културен идентитет ... тука само ке ги набројам некои од турцизмите кои во мојата меморија посебно ми се врежуваат ...

читај повеќе »

 • неисе - не е битно, занемари ... во многу краеви на МК ...
 • ашиќаре - очигледно ... особено во кумановскиот крај ...
 • ниет - на ум ... намера ...
 • Безбели - се разбира ... секако ...
 • Адет
 • Севап
 • Сокак
 • Мерак
 • Келепур
 • Резил
 • Рушвет
 • Баксуз
 • Бакшиш
 • Боза
 • Бербер
 • Софа
 • Илач
 • Тумба
 • Тепсија
 • Ксмет
 • Одаја
 • Килим
 • Пенџер
 • Јастук
 • Јогрут
 • Џеп
 • Бубрег
 • Бурек
 • Вилајет
 • Инает
 • Муштерија
 • Муштулук
 • Паланка
 • Пекмез
 • Ракија
 • Сарај
 • Чардак
 • Сат
 • Терзија
 • Ајдуци
 • Аферим - секоја чест ...
 • Авлија - двор пред куќата ...
 • Ашик, ашикување - љубов ...
 • Бостан - лубеница ...
 • Басамак ... степеница
 • Башка - на страна, посебно ...
 • Бујрум - повели ...
 • Безистен - затворен пазар ...
 • Чардак - гоен спрат на куќата ... затворен трем ...
 • Чорба - густа супа ...
 • Ќумур - дрвен јаглен ...
 • Кенеф - тоалет ...
 • Џезве - бакарен сад за правење кафе ...
 • Ѓул - трендафил ...
 • Ефендија - господин
 • Филџан - керамички сад за кафе без дршка ...
 • Фајда - корист ...
 • Фукара - сиромаштија ...
 • Гурбет - одење на печалба во туѓина ..
 • Амал - носач ...
 • Астал - маса ...
 • Аир - среќа ...
 • Кадија - судија ...
 • Кијамет - невреме ... студелина ...
 • Ксмет - судбина ...
 • Муштулук - награда за добра вест ...
 • Ратлук - спокојство, уживање ...
 • Софра - маса, трпеза ...
 • Севап - богоугодно ... добро ...
 • Севдах - љубов ...
 • Сафра - несвест ...
 • Сокак - тесна улица ...
 • Шербет - сладок сок ...
 • Шејтан - ѓавол ...
 • Шише - стаклен сад ...
 • Телал - разгласувач ...
 • Тараба ... дрвена ограда ...
 • Токмак - глупав, будала ...
 • Учкур - врзло ...
 • Зембиљ - торба ...
 • Зулум - насилие ...
 • Зијан - штета ...
 • Зејтин - масло ...
 • Чешма
 • Тава
 • Џеп
 • Чорап
 • Душек
 • Сапун
 • Памук
 • Кајсија
 • Баклава
 • Алва
 • Мусака
 • Локум
 • Ѓувеч
 • Боза
 • Филџан
 • Будала
 • Комшија
 • Мерак
 • берикет
 • кусур
 • ќош
 • Акшам-пазар
Линкови:

No comments:

Blog Archive

Site Meter