Search This Blog

Monday, September 29, 2008

Србија со просечна плата 433 евра нето т.е. 604 евра бруто ...

Србија со просечна плата 433 евра нето т.е. 604 евра бруто ... и покрај сите тешкотии за кратко време квантен скок ... скори дупло поголеми примања од Македонија ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter