Search This Blog

Wednesday, September 24, 2008

Македонскиот јазик се укинува - во операта ...

Во услови кога Македонскиот јазик е оспоруван од многумина ние сами допринесуваме да се губи - тука во сама Македонија ...

Македоснката Опера со години наназад изведува опери каде хорот пееше на Македонски јазик ... Во последните неколку години Македонскиот јазик се исфрла и оперите се изведуваат на оригиналните јазици ... Италијански, Француски ...

Зошто сами си го уништуваме јазикот ... за кого пее Македонската Опера ... за Македонци или за Французи т.е. Италијани ...

1 comment:

Anonymous said...

В операта е възприето да се пее на оригиналния език на произведението. Би трябвало да го знаете.

Blog Archive

Site Meter